Bizi arayın! Whatsapp'tan Bilgi Alın

Çevresel Planlama ve Risk Analizi

Çevresel Planlama ve Fizibilite Çalışmaları:

Özellikle yeni kurulacak tesislerde olmak üzere mevcut tesislerin de yerel, ulusal veya uluslar arası çevresel ve iş güvenliği mevzuatına uyum sağlaması için yapılan çalışmalardır.

Bu çalışmada; tesisin bulunduğu alan ve sahip olduğu alt yapı yapılan veya yapılacak iş açısından  çok detaylı olarak incelenmektedir. Tesisin ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği çevresel ve İSG performansını etkileyen unsurlar belirlenmektedir. Daha sonra bu unsurların her biri için yapılması gerekli çalışmalar (alt yapı, havalandırma, toz/gaz filtre sistemleri, COoluşumu, atık yönetimi, atık su yönetimi, enerji yönetimi, kimyasal yönetimi, toprak kirliliği mücadelesi, iş güvenliği yönetimi vb.) modelleme araçları ile birlikte çok detaylı olarak incelenmektedir. İnceleme neticesinde “Çevresel Planlama ve Fizibilite Raporu” hazırlanmaktadır.

Sanayi tesislerinin yanı sıra belediyeler, oteller, turizm ve dinlenme tesisleri, hava alanları, hastaneler de bu hizmetten son derece yararlanmak isteyen kuruluşlardır.

Çevresel Durum Tespiti:

İşletmenizin yasal mevzuatlar veya müşteri talepleri doğrultusunda istenen kriterlere göre değerlendirmesi yapılmakta ve raporlanmaktadır. İstenen kriterler kapsamında hedefler belirlenerek bu hedeflere yakınlık derecesi çıkartılmaktadır.

Çevresel Risk Analizi:

Genel anlamda Risk: bir tehlikenin ortaya çıkma olasılığı ve bu tehlikenin ortaya çıktığı anda sebep olacağı etkinin ciddiyeti olarak ele alındığında aşağıdaki bağlantı elde edilir;

Risk = Tehdidin Olma İhtimali (likelihood) * Tehdidin Etkisi (impactformülü nicel risk analizinin temel formülüdür.

Çevresel anlamda risk; tesisinizden kaynaklanabilecek çevresel boyutlar ile bunların çevreye olası etkilerinin irdelendiği ve bir değerlendirme yöntemidir. Çevresel Risk bize tesisimizde olabilecek olumsuzlukların önem derecesi ve önlem alma sırası hakkında en doğru yolu göstermesi açısından çok önemlidir.

Çevresel Eylem Planları Hazırlama:

Bir kuruluşun çevre ile ilgili stratejilerinin geliştirildiği, öncelik hiyerarşisinin belirtildiği ve kararların alınarak yatırım planının oluşturulduğu planlardır.