Sanayileşme ile hızlı ve çarpık kentleşmenin beraberinde getirdiği, bir takım çevresel problemlerin önlenebilmesi, problem oluştuğunda iyi yönetilebilmesi ve etkilerinin en az olacak şekilde planlamaların yapılabilmesi, daha da önemlisi; tüm bu faaliyetlerin sürdürülebilir olması için özellikle gelişmiş ülkelerde çevre bilincinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ülkemizde bu bilincin oluşturulması amacıya kanun yapıcılar tarafından bir takım yasal düzenlemeler ile bu faaliyetlerin izlenebilir olması hedeflenmektedir.

Söz konusu yasal düzenlemelerden biri olan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” gereği Çevre İznine veya Çevre İzin ve Lisansına tabi işletmeler çevresel etkilerine göre belirlenerek sınıflandırılmıştır. Bu tesislerin Çevre İzni ve/veya Çevre İzin ve Lisansı alması zorunludur.

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik listeleri;

a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

b)  Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

Yukarıda belirtilen bu listelerdeki tesis veya faaliyetlerin yükümlülükleri;

 •  Ek-1 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; Çevre Yönetim Birimini kurar veya yetkili Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,
 •  Ek-2 listesinde yer alan faaliyet veya tesisler; en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
 • Organize Sanayi Bölgeleri; yönetimleri bünyesinde en az bir Çevre Görevlisi istihdam eder veya Çevre Danışmanlık firmalarından hizmet alır veya Çevre Yönetim Birimini kurarlar,
 • Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Mahalli İdare Birlikleri veya bunların iştirakleri; Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan tesis veya faaliyetleri çevresel açıdan yönetmek üzere en az bir çevre görevlisi çalıştırmakla veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevresel faaliyetlerin yürütülmesi hususunda çevre yönetimi hizmeti alırlar,
 • Sağlık kuruluşları ve hastanelerden, yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olanlar en az bir çevre görevlisi çalıştırmak veya çevre yönetim birimi kurmak ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından hizmet alırlar,

 

Proçevre Müh. Danışmanlık Ve Eğitim hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. olarak uzman ekibimizle ihtiyaç duyacağınız resmi izin, lisans veya ruhsat işlemleri büyük bir titizlik ve profesyonellikle takip edilerek neticelendirilmektedir.

HİZMETLERİMİZ

 • Çevre Danışmanlığı
 • Çevre İzni
 • Geçici Faaliyet Belgesi
 • Çevre İzin ve Lisansı
 • Atıksu Deşarj İzni ve Ruhsatı
 • Genel Atık Yönetimi
 • Çevre Fizibilite Raporları
 • ÇED Raporları
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı
 • Toprak Kirliliği ve Temizlenmesi
 • Ruhsat İşlemleri