Bizi arayın! Whatsapp'tan Bilgi Alın

SU VE ATIKSU ANALİZLERİ

Çoğu ülkelerde içme ve kullanma suları ile ilgili standartlar kabul edilmiştir. Bunun dışında suyun endüstri, tarım ve diğer alanlarda kullanımı ile ilgili standartlar ve tolerans sınırları da bulunmaktadır.

Standartların ve tolerans sınırlarının konulmasındaki amaç, suyun içerdiği iyon, gaz ve asılı haldeki maddelerin belli sınırları aşması halinde ortaya çıkabilecek olumsuz ve insan, hayvan ve bitki yaşamına zararlı etkilerin önlenmesidir.

Su kalitesi ve kirliliği araştırmalarının çoğunun ana amacı, suyun belli kullanım amacına uygunluğunun saptanmasıdır.

Su ve atık su örneklerinde incelenen parametrelerden bazıları şunlardır;

pH, Renk, Bulanıklık, Elektriksel İletkenlik, Çözünmüş Oksijen, Serbest Klor, Amonyum, Nitrat, Toplam Koliform ve E.coli Sayımı, Nitrit, Demir, Mangan, Alüminyum, Florür, Siyanür

 

Sanayide kimi kimyasal reaksiyonların içerisinde veya üretilen ürünün üretim teknikleri gereği su kullanımı olabilmektedir.Kullanılan suyun yada sıvı maddenin ise çeşitli proseslerden sonra sistemden çıkışı söz konusudur. Bu çıkış genellikle alıcı ortama yada kanalizasyona  deşarjdır.

Su kirlenmesi doğal hayatı sürekli olarak olumsuz etkileyebileceği ve kontrolünün yaşam kalitemizi daha da arttıracağı için çeşitli yasa ve yönetmeliklerle sanayi, kentsel,nüfus,zirai yada kimyasal kaynaklı kirleticileri olan kuruluşlar kontrol edilmektedir.Bu anlamda günümüzde yürürlülükte olan 25687 nolu Resmi Gazete’de 3112.2004 tarihli olarak yayınlanmış “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”dir.