Bizi arayın! Whatsapp'tan Bilgi Alın

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Hazırlanan  Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.  Resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.
 

Buna göre, çevre ve insan sağlığının korunması doğal kaynakların verimli kullanımının sağlanması için atık yağ tanımında yer alan atık yağların geçici depolanması, toplanması, taşınması, rafinasyona tabi tutulması, enerji geri kazanımının sağlanması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknik ve idari esaslar belirlendi.

Atık yağların yönetimine ilşkin olarak, atık yağların toprağa, kanalizasyona, denizlere , göllere, akarsulara ve benzeri alıcı ortamlara verilmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, kullandırılması ve uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması ve/veya bertarafı yasaklandı.

 

Atık yağların, farklı gruptaki atık yağlarla ve diğer atıklarla karıştırılmaması, kaynağında ayrı olarak biriktirilmesi ve uygun olarak geçici depoalrda depolanması, su çözücü, toksit, tehlikeli ve/veya diğer maddelerin ilave edilmemesi esas alındı.

Atık yağların sadece yetkilendirilmiş kuruluşlarca toplanıp ve taşınmasına izin verilirken, izin ve yetkisi olmayan üçüncü kişiler tarafından toplanması, taşınması, rafinasyonu, enerji ve geri kazanımı ve/veya bertarafı da yasaklar arasında yer aldı.

 

MOTOR YAĞI DEĞİŞİMİ YAPILAN İŞLETMELERE BELGE ŞARTI

Yönetmelikle Türkiye'de toplanan atık yağ miktarının arttırılması amacıyla motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, servisler, tamirhaneler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin kayıt altına alınması ve belgelendirilmesi şartı getirildi.

Buna göre motor yağı değişimi yapılan işletmele, 1 Ocak 2021'e kadar atık motor yağlarının çevre ve insan sağlığına uygun şekilde değişimi amacıyla 5 Yıl geçerliliği bulunan "MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI İZİN BELGESİ" almaları ve bakanlığın çevrimici programalrına kayıt olmaları gerekecek.

Buna göre motorlu araç sahiplerinin motor yağı değişimlerini, il müdürlüğünden izin belgesini almış motor yağı değişim noktalarında yaptırmaları gerekecek.

Resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız.